399₺ Alışverişler,de Kargo Ücretsiz!!! 399₺ Alışverişler,de Kargo Ücretsiz!!! 399₺ Alışverişler,de Kargo Ücretsiz!!! 399₺ Alışverişler,de Kargo Ücretsiz!!!

Kullanıcı Sözleşmesi

INTERNET SITESI KULLANIM KOSULLARI VE ÜYELIK SÖZLESMESI
Bu internet sitesini (www.geldinaldin.com) (Kisaca "SITE" olarak anilacaktir) kullanmak için lütfen asagida yazili kosullan okuyunuz. Bu SITE'de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir sekilde SiTE'ye erisim sadlayan her gercek ve tüzel kisi asagidaki kullanim kosullarini kabul etmis sayilmaktadir.
KULLANIM KOSULLARI
Bu SITE'de sunulan hizmetler Merkez Mahallesi Samli Soak No:32/24 AVCILAR/ISTANBUL adresinde bulunan PLATO TECHNOLOGY (Mersis No: 28478528734000001) (Bundan böyle kisaca "PT" olarak anilacaktir.) tarafindan sadlanmaktadir ve SITE'nin kanuni sahibi PT olup, SITE üzerinde her türlü kullanim ve tasarruf yetkisi PT ya aittir.
Isbu kullanim kosullari, PT tarafindan gerektiginde degistirilebilir. Degisiklik olmasi halinde, bunlar SITE'de yayinlanacak ve ayni tarihten itibaren geçerli olacaktir.
SITE hizmetlerinden faydalanan ve SITE'ye erisim saglayan her gerçek ve tüzel kisi, PT tarafindan isbu kullanim kosullar hükümlerinde yapilan her degisikligi, önceden kabul etmis sayilmaktadir.
PT, bu SITE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formlar ve icerigi diledigi zaman degistirme hakkini sakl tutmaktadir.
SÖZLESME TANIMLARI
SITE: PT tarafindan belirlenen cerçeve içerisinde cesitli hizmetlerin ve içeriklerin sunuldu§u cevrimiçi ortamdan erisimi mümkün olan internet sitesidir.
UYE: PT'dan ürün alimi yapmak üzere faydalanmak isteyen, semis oldudu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, PT tarafindan üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek kimlik bilgileri ile SITE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ye olabilirler.
KULLANICI: PT internet sitesini alisveris yaparak veya alisveris yapmaksizin ziyaret eden kisidir.
LINK: SiTE üzerinden bir baska internet sitesine, dosyalara, içerige veya baska bir internet sitesinden
SITE've dosyalara ve içerige erisimi mümkün kilan baglantidir.
ICERIK: SITE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayinlanan veya erisimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazili ve isitsel imgelerdir.
INTERNET SITESI KULLANIM KOSULLARI SÖZLESMESI: SITE vasitasi ile sunulmakta olan ticari ve kisive
Özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gercek veya tüzel kisilerle PT arasinda elektronik ortamda akdedilen isbu sözlesmedir.

KISISEL BILGI: Uyenin kimligi, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarasi, IP adresi, SITE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettigi, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.
HIZMETLERIN KAPSAMI
PT'nin, SITE üzerinden sunaca§i hizmetler sinirli olmamak üzere; PT'e ait www.geldinaldin.com adresinde satisa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafindan bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olmasi halinde "sözlesmenin saticiya yükledigi, malin teslim edilmesi" borcunun if edilebilir olmasi durumunda, taahhüt edilen sürede malin müsteriye kargo firmasi tarafindan PT adina ayipsiz olarak teslimidir.
PT, SITE üzerinden verecegi hizmetlerin kapsamini ve niteligini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere iliskin olarak yapacagi degisiklikleri SITE'de yayinlamastyla yürürlüge koymus kabul edilir.
SITE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek icin kullanicilarin PT tarafindan belirlenecek ve
SITE'nin ilgili bölümünün içeriginde belirtilecek özellikleri tasimasi gerekmektedir. PT, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere iliskin olarak yapacadi degisiklikleri SITE'de yayinlamasi ile yürürlüge koymus kabul edilir.
GENEL HÜKÜMLER
SITE üzerinden, PT'nun kendi kontrolünde olmayan ve baskaca ücüncü kisilerin sahip oldugu ve islettigi baska internet sitelerine veya baska içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICIlara ve ÜYE'lere yönlenme kolayligi saglamak amaci ile konmus olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi isleten kisiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdigi bilgilere yönelik herhangi bir türde bir bean veya garanti niteligi tasimamakadir. SITE üzerindeki linkler vasitasi ile erisilen internet siteleri ve içerikleri hakkinda PT'nun herhangi bir sorumlulugu yoktur. Bu sitelerin kullanimindan dogacak zararlar,
KULLANICIlarin ve UYE'lerin kendi sorumlulugundadir. PT, üçüncü kisiler tarafindan saglanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenligini, dogrulugunu ve hukuka uygunlugunu taahhüt etmemektedir.
SiTE'yi kullananlar, yalnizca hukuka uygun ve sahsi amaçlarla SiTE üzerinden islem yapabilirler.
KULLANICI'larin ve ÜYE'lerin, SiTE dahilinde yaptigi her islem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluklar kendilerine aittir. Her kullanic ve her ye, PT veya baska bir üçüncü kisinin haklarina tecavüz teskil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayaca¢ini taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SiTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle ücüncü kisilerin ugradiklari ve u§rayabilecekleri zararlardan dolay PT'nun dogrudan veya dolayli higbir sorumlulug yoktur.
Isbu SiTE'nin sahibi PT'dur. Bu sitede bulunan bilgileri yazilar, resimler, markalar, slogan ve diger isaretler ile sair sinai ve fikri mülkiyet haklarina iliskin bilgilerin korunmasina yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SITE'nin sunumu PT'nun veya PT'nun izin ve lisans aldi¢i kuruluslarin mülkiyetindedir. Isbu SITE'deki bilgilerin veya SITE sayfalarina iliskin her tür veritabani, internet sitesi, software-code'larin, html kodu ve diger kodlar vs. ile SiTE içeriginde bulunan ürünlerin, tasarimlarin, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyalarin, kataloglarin ve listelerin kismen veya tamamen kopyalanmasi, degistirilmesi yayinlanmasi, online veya diger bir medya kullani|mak suretiyle gönderimi, dagitimi, satilmasi yasaktir. KULLANICI ve ÜYE, yukarida belirtilen ve bunlarla sinirl olmayan SiTE yazilim, donanim ve içerigini cogaltmayacagini, kopyalamayacadini, daditmayacadini, islemeyecegini, gerek bu eylemleri ile gerekse de baska yollarla PT ile dogrudan veya dolayli olarak rekabete girmeyecegini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve UYE, PT hizmetlerini, PT bilgilerini ve PT'nun telif haklarina tabi çalismlarini yeniden satmak, islemek, paylasmak, dagitmak, sergilemek veya baskasinin PT'nun hizmetlerine erismesi veya kullanmasina izin vermek hakkina sahip degildir. Bu sayfadaki bilgilerin kismen kopyalanmasi, dagitilmasi, çogaltilmasi, sergilenmesi ancak ticari olmayan kisisel ihtiyaçlar için ve PT'nun yazili izni ile mümkündür.
PT, SITE üzerinden KULLANICI'lar ve UYE'ler tarafindan kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikast* ve
"Internet Sitesi Kullanim Kosullari* hükümleri dogrultusunda kullanilabilir. Bu bilgileri isleyebilir, bir veritabani üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. PT ayni zamanda, KULLANICI ve UYE'nin kimligi, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarasi, IP adresi, SiTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettigi, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki degerlendirme, kampanyalarin duyurusunu yapma ve kisiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanilabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kisisel bilgiler, kanunla yetkili kilinan mercilerin talebi ve asadida sayilan haller haric olmak üzere gercek ve tüzel üçüncü kisilere aciklanmayacaktir. Kisisel bilgiler ender olarak PT icin veya onun adina davranan ücüncü taraflara veya PT'nun isi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanim amaclarini daha iyi islemek ya da KULLANICI'larin ve ÜYE'lerin önerdigi amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.
Isbu SITE Kullanim Kosullar dahilinde PT tarafindan açikça yetki verilmesi hallerde PT, PT hizmetleri, PT bilgileri, PT telif haklarina tabi çalismalari, PT ticari markalari, PT ticari görünümü veya bu SITE vasitasi ile sagladigi baskaca varlik ve bilgilere yönelik tüm haklarini sakli tutmaktadir.
SORUMLUGUN SINIRLANDIRILMASI
PT, SITE'ye erisilmesi, SITE'nin veya SITE'deki bilgilerin ve diger verilerin programlarinin vs. kullanilmasi sebebi ile, sözlesmenin ihlali, haksiz fil veya baskaca nedenlere binaen, dogabilecek dogrudan veya dolayl higbir zarardan sorumlu degildir. PT, sözlesmenin ihlali, haksiz fiil, ihmal veya diger sebepler neticesinde, islemin kesintiye ugramasi, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SITE'ye ya da link verilen diger internet sitelerine erisilmesi veya SITE'nin kullanilmasi ile PT'nun, kullanim/ziyareti sonucunda, dogabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diger masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkindan ayr kilindidi kabul edilmektedir. SOZLESMENIN DEVRI
PT, bu sözlesmeyi bildirimsiz olarak istedigi zaman kismen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözlesmeyi veya herhangi bir kismini baska bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girisimi gecersizdir.
MÜCBIR SEBEPLER
Hukuken mücbir seep sayilan tüm durumlarda, PT isbu "Internet sitesi kullanim kosullari ve üyelik sözlesmesi"ni gec ifa etmekten veya ifa etmemekten dolay yükümlü degildir. Bu ve bunun gibi durumlar,
PT açIsindan, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için PT'nun herhangi bir tazminat yükümlülügü dogmayacaktir.
UYGULANACAK HUKUK VE YETKI
Isbu "Internet sitesi kullanim kosullari ve üyelik sözlesmesi"ndan kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve yetkili mahkemenin ve icra dairelerinin tespiti uygulanacak hukukun kanunlarina göre belirlenir.
PT'nun, KULLANICI ve UYE'nin bulundugu ülkede dava açma hakki saklidir.
YURÜRLÜK VE KABUL
Isbu "Internet sitesi kullanim kosullari ve üyelik sözlesmesi", PT tarafindan SITE içeriginde ilan edildigi tarihte yürürlük kazanir. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, isbu sözlesme hükümlerini SITE'yi kullanmakla kabul etmis olmaktadirlar. PT, diledigi zaman isbu sözlesme hükümlerinde degisiklige gidebilir, degisiklikler, sürüm numarasi ve degisiklik tarihi belirtilerek SITE üzerinden yayinlanir ve ani tarihte yürürlüge girer.
Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Yükleniyor...